Amb l’objectiu de mostrar altres obres i anant reubicant les creacions que més temps porten exposades al públic en aquest web; inicio el procés d’afegir material inèdit als diferents projectes d’obra escultòrica.

He afegit dues obres al projecte de Paisatges, en aquest cas, cercant un paisatge més urbà. La primera figura està realitzada en fusta i pasta de paper, i la següent escultura en bronze.

Arbre i gent en fusta i pasta de paper
Arbre i gent en fusta i pasta de paper
Persones i arbre en Bronze
Persones i arbre en Bronze


En la galeria de projectes Home/Dona he actualitzat la galeria amb una Maternitat en bronze, un figura d’home i també amb un grup de personatges en bronze

Figura Escultura Maternidad Bronce
Detall Maternitat
Home en Bronze Cara B
Home en Bronze Cara B
Escultura petita personatges bronze
Grup Persones en Bronze


Pròximament iniciaré el procés contrari; reubicar les obres escultòriques, joies, dibuixos i pintures que porten més temps publicades en aquest web. 

Leave a Reply