Home / Dona

Un plor, els ulls quan riuen, el crit irat, el silenci de l’exclòs, la mà oberta; entren endins per les orelles, pels ulls i per la pell, reclamant una resposta. Els meus home-dona drets o asseguts, han nascut per dir.