Obra religiosa

Em costa molt parlar del que comunica la meva obra. Crec que tot aquell que gaudeix d’una obra d’altri, ho ha de fer obert a sentir i veure lliurament segons la seva manera de ser. A cadascú l’obra d’art li ha de parlar en el seu llenguatge íntim. Jo visc la creació com un apropament al meu jo més íntim. Per això i, especialment l’obra de caràcter religiós, passa a ser part de la meva pregària, de la meva relació personal amb Deu

Obra religiosa