Relleu Sant Martí en fang Lau Feliu

Timpà “Sant Martí descavalcat” per l’església de Sant Martí de Provençals de Barcelona