Video Escultura Fusta Bronze Madera Bronce StopMotion

“Les escultures d’en Lau”; stop motion per copsar volums